Reading Plan

November 5, 2018 - November 3, 2019

5. Gen. 1-2; Psalm 1; John 1

6. Gen. 3-4; Psalm 2; John 2

7. Gen. 5-6; Psalm 3; John 3

8. Gen. 7-8; Psalm 4; John 4

9. Gen. 9-10; Psalm 5; John 5

10. Gen. 11-12; Psalm 6; John 6

11. Gen. 13-14; Psalm 7; John 7


12. Gen. 15-16; Psalm 8; John 8

13. Gen. 17-18; Psalm 9; John 9

14. Gen. 19-20; Psalm 10; John 10

15. Gen. 21-22; Psalm 11; John 11

16. Gen. 23-24; Psalm 12; John 12

17. Gen. 25-26; Psalm 13; John 13

18. Gen. 27-28; Psalm 14; John 14


19. Gen. 29-30; Psalm 15; John 15

20. Gen. 31-32; Psalm 16; John 16

21. Gen. 33-34; Psalm 17; John 17

22. Gen. 35-36; Psalm 18; John 18

23. Gen. 37-38; Psalm 19; John 19

24. Gen. 39-40; Psalm 20; John 20

25. Gen. 41-42; Psalm 21; John 21


26. Gen. 43-44; Psalm 22; 1 Cor. 1

27. Gen. 45-46; Psalm 23; 1 Cor. 2

28. Gen. 47-48; Psalm 24; 1 Cor. 3

29. Gen. 49-50; Psalm 25; 1 Cor. 4

30. Exodus 1-2; Psalm 26; 1 Cor. 5

1. Ex. 3-4; Psalm 27; 1 Cor. 6

2. Ex. 5-6; Psalm 28; 1 Cor. 7


3. Ex. 7-8; Psalm 29; 1 Cor. 8

4. Ex. 9-10; Psalm 30; 1 Cor. 9

5. Ex. 11-12; Psalm 31; 1 Cor. 10

6. Ex. 13-14; Psalm 32; 1 Cor. 11

7. Ex. 15-16; Psalm 33; 1 Cor. 12

8. Ex. 17-18; Psalm 34; 1 Cor. 13

9. Ex. 19-20; Psalm 35; 1 Cor. 14

10. Ex. 21-22; Psalm 36; 1 Cor. 15

11. Ex. 23-24; Psalm 37; 1 Cor. 16

12. Ex. 25-26; Psalm 38; 2 Cor. 1

13. Ex. 27-28; Psalm 39; 2 Cor. 2

14. Ex. 29-30; Psalm 40; 2 Cor. 3

15. Ex. 31-32; Psalm 41; 2 Cor. 4

16. Ex. 33-34; Psalm 42; 2 Cor. 5


17. Ex. 35-36; Psalm 43; 2 Cor. 6

18. Ex. 37-38; Psalm 44; 2 Cor. 7

19. Ex. 39-40; Psalm 45; 2 Cor. 8

20. Leviticus 1-2; Psalm 46; 2 Cor. 9

21. Lv. 3-4; Psalm 47; 2 Cor. 10

22. Lv. 5-6; Psalm 48; 2 Cor. 11

23. Lv. 7-8; Psalm 49; 2 Cor. 12


24. Lv. 9-10; Psalm 50; 2 Cor. 13

25. Lv. 11-12; Psalm 51; Galatians 1

26. Lv. 13-14; Psalm 52; Gal. 2

27. Lv. 15-16; Psalm 53; Gal. 3

28. Lv. 17-18; Psalm 54; Gal. 4

29. Lv. 19-20; Psalm 55; Gal. 5

30. Lv. 21-22; Psalm 56; Gal. 6


31. Lv. 23-24; Psalm 57; Ephesians 1

1. Lv. 25-26; Psalm 58; Eph. 2

2. Lv. 27- Numbers 1; Psalm 59; Eph. 3

3. Nm. 2-3; Psalm 60; Eph. 4

4. Nm. 4-5; Psalm 61; Eph. 5

5. Nm. 6-7; Psalm 62; Eph. 6

6. Nm. 8-9; Psalm 63; Philippians 1


7. Nm. 10-11; Psalm 64; Phil. 2

8. Nm. 12-13; Psalm 65; Phil. 3

9. Nm. 14-15; Psalm 66; Phil. 4

10. Nm. 16-17; Psalm 67; Colossians 1

11. Nm. 18-19; Psalm 68; Col. 2

12. Nm. 20-21; Psalm 69; Col. 3

13. Nm. 22-23; Psalm 70; Col. 4

14. Nm. 24-25; Psalm 71; 1 Thessalonians 1

15. Nm. 26-27; Psalm 72; 1 Thes. 2

16. Nm. 28-29; Psalm 73; 1 Thes. 3

17. Nm. 30-31; Psalm 74; 1 Thes. 4

18. Nm. 32-33; Psalm 75; 1 Thes. 5

19. Nm. 34-35; Psalm 76; 2 Thessalonians 1

20. Nm. 36- Dt. 1; Psalm 77; 2 Thes 2


21. Deuteronomy 2-3; Psalm 78; 2 Thes 3

22. Dt. 4-5; Psalm 79; Luke 1

23. Dt. 6-7; Psalm 80; Luke 2

24. Dt. 8-9; Psalm 81; Luke 3

25. Dt. 10-11; Psalm 82; Luke 4

26. Dt. 12-13; Psalm 83; Luke 5

27. Dt. 14-15; Psalm 84; Luke 6


28. Dt. 16-17; Psalm 85; Luke 7

29. Dt. 18-19; Psalm 86; Luke 8

30. Dt. 20-21; Psalm 87; Luke 9

31. Dt. 22-23; Psalm 88; Luke 10

1. Dt. 24-25; Psalm 89; Luke 11

2. Dt. 26-27; Psalm 90; Luke 12

3. Dt. 28-29; Psalm 91; Luke 13


4. Dt. 30-31; Psalm 92; Luke 14

5. Dt. 32-33; Psalm 93; Luke 15

6. Dt. 34- Joshua 1; Psalm 94; Luke 16

7. Joshua 2-3; Psalm 95; Luke 17

8. Joshua 4-5; Psalm 96; Luke 18

9. Joshua 6-7; Psalm 97; Luke 19

10. Joshua 8-9; Psalm 98; Luke 20


11. Joshua 10-11; Psalm 99; Luke 21

12. Joshua 12-13; Psalm 100; Luke 22

13. Joshua 14-15; Psalm 101; Luke 23

14. Joshua 16-17; Psalm 102; Luke 24

15. Joshua 18-19; Psalm 103; Acts 1

16. Joshua 20-21; Psalm 104; Acts 2

17. Joshua 22-23; Psalm 105; Acts 3

18. Joshua 24- Judges 1; Psalm 106, Acts 4

19. Judges 2-3; Psalm 107; Acts 5

20. Judges 4-5; Psalm 108; Acts 6

21. Judges 6-7; Psalm 109; Acts 7

22. Judges 8-9; Psalm 110; Acts 8

23. Judges 10-11; Psalm 111; Acts 9

24. Judges 12-13; Psalm 112; Acts 10


25. Judges 14-15; Psalm 113; Acts 11

26. Judges 16-17; Psalm 114; Acts 12

27. Judges 18-19; Psalm 115; Acts 13

28. Judges 20-21; Psalm 116; Acts 14

1. Ruth 1-2; Psalm 117; Acts 15

2. Ruth 3-4; Psalm 118; Acts 16

3. 1 Samuel 1-2; Psalm 119; Acts 17


4. 1 Sam. 3-4; Psalm 120; Acts 18

5. 1 Sam. 5-6; Psalm 121; Acts 19

6. 1 Sam. 7-8; Psalm 122; Acts 20

7. 1 Sam. 9-10; Psalm 123; Acts 21

8. 1 Sam. 11-12; Psalm 124; Acts 22

9. 1 Sam. 13-14; Psalm 125; Acts 23

10. 1 Sam. 15-16; Psalm 126; Acts 24


11. 1 Sam. 17-18; Psalm 127; Acts 25

12. 1 Sam. 19-20; Psalm 128; Acts 26

13. 1 Sam. 21-22; Psalm 129; Acts 27

14. 1 Sam. 23-24; Psalm 130; Acts 28

15. 1 Sam. 25-26; Psalm 131; Romans 1

16. 1 Sam. 27-28; Psalm 132; Romans 2

17. 1 Sam. 29-30; Psalm 133; Romans 3


18. 1 Sam. 31-2 Sam. 1; Psalm 134; Rom. 4

19. 2 Samuel 2-3; Psalm 135; Romans 5

20. 2 Sam. 4-5; Psalm 136; Romans 6

21. 2 Sam. 6-7; Psalm 137; Romans 7

22. 2 Sam. 8-9; Psalm 138;  Romans 8

23. 2 Sam. 10-11; Psalm 139; Romans 9

24. 2 Sam. 12-13; Psalm 140; Romans 10

25. 2 Sam. 14-15; Psalm 141; Romans 11

26. 2 Sam. 16-17; Psalm 142; Romans 12

27. 2 Sam. 18-19; Psalm 143; Romans 13

28. 2 Sam. 20-21; Psalm 144; Romans 14

29. 2 Sam. 22-23; Psalm 145; Romans 15

30. 2 Sam.24-1Kings 1; Psalm 146; Rom. 16

31. 1 Kings 2-3; Psalm 147; Mark 1


1. 1 Kings 4-5; Psalm 148; Mark 2

2. 1 Kings 6-7; Psalm 149; Mark 3

3. 1 Kings 8-9; Psalm 150;  Mark 4

4. 1 Kings 10-11; Proverbs 1; Mark 5

5. 1 Kings 12-13; Prov. 2; Mark 6

6. 1 Kings 14-15; Prov. 3; Mark 7

7. 1 Kings 16-17; Prov. 4; Mark 8


8. 1 Kings 18-19; Prov. 5; Mark 9

9. 1 Kings 20-21; Prov. 6; Mark 10

10. 1 Kings 22- 2 Kings 1; Prov. 7; Mark 11

11. 2 Kings 2-3; Prov. 8; Mark 12

12. 2 Kings 4-5; Prov. 9; Mark 13

13. 2 Kings 6-7; Prov. 10; Mark 14

14. 2 Kings 8-9; Prov. 11; Mark 15


15. 2 Kings 10-11; Prov. 12; Mark 16

16. 2 Kings 12-13; Prov. 13; 1 Timothy 1

17. 2 Kings 14-15; Prov. 14; 1 Tim. 2

18. 2 Kings 16-17; Prov. 15; 1 Tim. 3

19. 2 Kings 18-19; Prov. 16; 1 Tim. 4

20. 2 Kings 20-21; Prov. 17; 1 Tim. 5

21. 2 Kings 22-23; Prov. 18; 1 Tim. 6


22. 2 Kings 24-25; Prov. 19; 2 Timothy 1

23. 1 Chronicles 1-2; Prov. 20; 2 Tim. 2

24. 1 Chr. 3-4; Prov. 21; 2 Tim. 3

25. 1 Chr. 5-6; Prov. 22; 2 Tim. 4

26. 1 Chr. 7-8; Prov. 23; Titus 1

27. 1 Chr. 9-10; Prov. 24; Titus 2

28. 1 Chr. 11-12; Prov. 25; Titus 3

29. 1 Chr. 13-14; Prov. 26; Philemon 1

30. 1 Chr. 15-16; Prov. 27; Hebrews 1

1. 1 Chr. 17-18; Prov. 28; Heb. 2

2. 1 Chr. 19-20; Prov. 29; Heb. 3

3. 1 Chr. 21-22; Prov. 30; Heb. 4

4. 1 Chr. 23-24; Prov. 31; Heb. 5

5. 1 Chr. 25-26; Ecclesiastes 1; Heb. 6


6. 1 Chr. 27-28; Eccl. 2; Heb. 7

7. 1 Chr. 29- 2 Chr. 1; Eccl. 3; Heb. 8

8. 2 Chronicles 2-3; Eccl. 4; Heb. 9

9. 2 Chr. 4-5; Eccl. 5; Heb. 10

10. 2 Chr. 6-7; Eccl. 6; Heb. 11

11. 2 Chr. 8-9; Eccl. 7; Heb. 12

12. 2 Chr. 10-11; Eccl. 8; Heb. 13


13. 2 Chr. 12-13; Eccl. 9; James 1

14. 2 Chr. 14-15; Eccl. 10; James 2

15. 2 Chr. 16-17; Eccl. 11; James 3

16. 2 Chr. 18-19; Eccl. 12; James 4

17. 2 Chr. 20-21; Song of Songs 1; James 5

18. 2 Chr. 22-23; Sos. 2; 1 Peter 1

19. 2 Chr. 24-25; Sos. 3; 1 Peter 2


20. 2 Chr. 26-27; Sos. 4; 1 Peter 3

21. 2 Chr. 28-29; Sos. 5; 1 Peter 4

22. 2 Chr. 30-31; Sos. 6; 1 Peter 5

23. 2 Chr. 32-33; Sos. 7; 2 Peter 1

24. 2 Chr. 34-35; Sos. 8; 2 Peter 2

25. 2 Chr. 36- Ezra 1; Psalm 1; 2 Peter 3

26. Ezra 2-3; Psalm 2; 1 John 1


27. Ezra 4-5; Psalm 3; 1 John 2

28. Ezra 6-7; Psalm 4; 1 John 3

29. Ezra 8-9; Psalm 5; 1 John 4

30. Ezra 10- Nehemiah 1; Psalm 6; 1 John 5

31. Neh. 2-3; Psalm 7; 2 John

1. Neh. 4-5; Psalm 8; 3 John

2. Neh. 6-7; Psalm 9; Jude

3. Neh. 8-9; Psalm 10; Matthew 1

4. Neh. 10-11; Psalm 11; Matt. 2

5. Neh. 12-13; Psalm 12; Matt. 3

6. Esther 1-2; Psalm 13; Matt. 4

7. Esther 3-4; Psalm 14; Matt. 5

8. Esther 5-6; Psalm 15; Matt. 6

9. Esther 7-8; Psalm 16; Matt. 7


10. Esther 9-10; Psalm 17; Matt. 8

11. Job 1-2; Psalm 18; Matt. 9

12. Job 3-4;  Psalm 19; Matt. 10

13. Job 5-6; Psalm 20; Matt. 11

14. Job 7-8; Psalm 21; Matt. 12

15. Job 9-10; Psalm 22; Matt. 13

16. Job 11-12; Psalm 23; Matt. 14


17. Job 13-14; Psalm 24; Matt. 15

18. Job 15-16; Psalm 25; Matt. 16

19. Job 17-18; Psalm 26; Matt. 17

20. Job 19-20; Psalm 27; Matt. 18

21. Job 21-22; Psalm 28; Matt. 19

22. Job 23-24; Psalm 29; Matt. 20

23. Job 25-26; Psalm 30; Matt. 21


24. Job 27-28; Psalm 31; Matt. 22

25. Job 29-30; Psalm 32; Matt. 23

26. Job 31-32; Psalm 33; Matt. 24

27. Job 33-34; Psalm 34; Matt. 25

28. Job 35-36; Psalm 35; Matt. 26

29. Job 37-38; Psalm 36; Matt. 27

30. Job 39-40; Psalm 37; Matt. 28


1. Job 41-42; Psalm 38; Revelation 1

2. Isaiah 1-2; Psalm 39; Rev. 2

3. Isaiah 3-4; Psalm 40; Rev. 3

4. Isaiah 5-6; Psalm 41; Rev. 4

5. Isaiah 7-8; Psalm 42; Rev. 5

6. Isaiah 9-10; Psalm 43; Rev. 6

7. Isaiah 11-12; Psalm 44; Rev. 7

8. Isaiah 13-14; Psalm 45; Rev. 8

9. Isaiah 15-16; Psalm 46; Rev. 9

10. Isaiah 17-18; Psalm 47; Rev. 10

11. Isaiah 19-20; Psalm 48; Rev. 11

12. Isaiah 21-22; Psalm 49; Rev. 12

13. Isaiah 23-24; Psalm 50; Rev. 13

14. Isaiah 25-26; Psalm 51; Rev. 14


15. Isaiah 27-28; Psalm 52; Rev. 15

16. Isaiah 29-30; Psalm 53; Rev. 16

17. Isaiah 31-32; Psalm 54; Rev. 17

18. Isaiah 33-34; Psalm 55; Rev. 18

19. Isaiah 35-36; Psalm 56; Rev. 19

20. Isaiah 37-38; Psalm 57; Rev. 20

21. Isaiah 39-40; Psalm 58; Rev. 21


22. Isaiah 41-42; Psalm 59; Luke 1

23. Isaiah 43-44; Psalm 60; Luke 2

24. Isaiah 45-46; Psalm 61; Luke 3

25. Isaiah 47-48; Psalm 62; Luke 4

26. Isaiah 49-50; Psalm 63; Luke 5

27. Isaiah 51-52; Psalm 64; Luke 6

28. Isaiah 53-54; Psalm 65; Luke 7


29. Isaiah 55-56; Psalm 66; Luke 8

30. Isaiah 57-58; Psalm 67; Luke 9

31. Isaiah 59-60; Psalm 68; Luke 10

1. Isaiah 61-62; Psalm 69; Luke 11

2. Isaiah 63-64; Psalm 70; Luke 12

3. Isaiah 65-66; Psalm 71; Luke 13

4. Jeremiah 1-2; Psalm 72; Luke 14


5. Jer. 3-4; Psalm 73; Luke 15

6. Jer. 5-6; Psalm 74; Luke 16

7. Jer. 7-8; Psalm 75; Luke 17

8. Jer. 9-10; Psalm 76; Luke 18

9. Jer. 11-12; Psalm 77; Luke 19

10. Jer. 13-14; Psalm 78; Luke 20

11. Jer. 15-16; Psalm 79; Luke 21

12. Jer. 17-18; Psalm 80; Luke 22

13. Jer. 19-20; Psalm 81; Luke 23

14. Jer. 21-22; Psalm 82; Luke 24

15. Jer. 23-24; Psalm 83; Acts 1

16. Jer. 25-26; Psalm 84; Acts 2

17. Jer. 27-28; Psalm 85; Acts 3

18. Jer. 29-30; Psalm 86; Acts 4


19. Jer. 31-32; Psalm 87; Acts 5

20. Jer. 33-34; Psalm 88; Acts 6

21. Jer. 35-36; Psalm 89; Acts 7

22. Jer. 37-38; Psalm 90; Acts 8

23. Jer. 39-40; Psalm 91; Acts 9

24. Jer. 41-42; Psalm 92; Acts 10

25. Jer. 43-44; Psalm 93; Acts 11


26. Jer. 45-46; Psalm 94; Acts 12

27. Jer. 47-48; Psalm 95; Acts 13

28. Jer. 49-50; Psalm 96; Acts 14

29. Jer. 51-52; Psalm 97; Acts 15

30. Lamentations 1-2; Psalm 98; Acts 16

31. Lam. 3-4; Psalm 99; Acts 17

1.  Lam. 5- Ezekiel 1; Psalm 100; Acts 18


2. Ezk. 2-3; Psalm 101; Acts 19

3. Ezk. 4-5; Psalm 102; Acts 20

4. Ezk. 6-7; Psalm 103; Acts 21

5. Ezk. 8-9; Psalm 104; Acts 22

6. Ezk. 10-11; Psalm 105; Acts 23

7. Ezk. 12-13; Psalm 106; Acts 24

8. Ezk. 14-15; Psalm 107; Acts 25


9. Ezk. 16-17; Psalm 108; Acts 26

10. Ezk. 18-19; Psalm 109; Acts 27

11. Ezk. 20-21; Psalm 110; Acts 28

12. Ezk. 22-23; Psalm 111; Romans 1

13. Ezk. 24-25; Psalm 112; Romans 2

14. Ezk. 26-27; Psalm 113; Romans 3

15. Ezk. 28-29; Psalm 114; Romans 4

16. Ezk. 30-31; Psalm 115; Romans 5

17. Ezk. 32-33; Psalm 116; Romans 6

18. Ezk. 34-35; Psalm 117; Romans 7

19. Ezk. 36-37; Psalm 118; Romans 8

20. Ezk. 38-39; Psalm 119; Romans 9

21. Ezk. 40-41; Psalm 120; Romans 10

22. Ezk. 42-43; Psalm 121; Romans 11


23. Ezk. 44-45; Psalm 122; Romans 12

24. Ezk. 46-47; Psalm 123; Romans 13

25. Ezk.48-Daniel 1; Psalm 124; Romans 14

26. Dan. 2-3; Psalm 125; Romans 15

27. Dan. 4-5; Psalm 126; Romans 16

28. Dan. 6-7; Psalm 127; Matthew 1

29. Dan. 8-9; Psalm 128; Matt. 2


30. Dan. 10-11; Psalm 129; Matt. 3

1. Dan. 12- Hosea 1; Psalm 130; Matt. 4

2. Hos. 2-3; Psalm 131; Matt. 5

3. Hos. 4-5; Psalm 132; Matt. 6

4. Hos. 6-7; Psalm 133; Matt. 7

5. Hos. 8-9; Psalm 134; Matt. 8

6. Hos. 10-11; Psalm 135; Matt. 9


7. Hos. 12-13; Psalm 136; Matt. 10

8. Hos. 14- Joel 1; Psalm 137; Matt. 11

9. Joel 2-3; Psalm 138; Matt. 12

10. Amos 1-2; Psalm 139; Matt. 13

11. Amos 3-4; Psalm 140; Matt. 14

12. Amos 5-6; Psalm 141; Matt. 15

13. Amos 7-8; Psalm 142; Matt. 16


14. Amos 9-Obadiah; Psalm 143; Matt. 17

15. Jonah 1-2; Psalm 144; Matt. 18

16. Jonah 3-4; Psalm 145; Matt. 19

17. Micah 1-2; Psalm 146; Matt. 20

18. Micah 3-4; Psalm 147; Matt. 21

19. Micah 5-6; Psalm 148; Matt. 22

20. Micah 7- Nahum 1; Psalm 149; Matt. 23

21. Nahum 2-3; Psalm 150; Matt 24

22. Habakkuk 1-2; Proverbs 1; Matt 25

23. Hab. 3; Proverbs 2; Matt 26

24. Zephaniah 1; Proverbs 3; Matt 27

25. Zep. 2; Proverbs 4; Matt 28

26. Zep. 3; Proverbs 5; Galatians 1

27. Genesis 1; Proverbs 6; Gal. 2


28. Genesis 2; Proverbs 7; Gal. 3

29. Genesis 3; Proverbs 8; Gal. 4

30. Genesis 4; Proverbs 9; Gal. 5

31. Genesis 5; Proverbs 10; Gal. 6

1. Genesis 6; Proverbs 11; Titus 1

2. Genesis 7; Proverbs 12; Titus 2

3. Genesis 8; Proverbs 13; Titus 3